PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1988 - 39(2)

KOMORNICKI T.
s. 5-42
Historia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w pięćdziesięciolecie powstania
History of the Polish Society of Soil Science (50 years after its foundation)
История Польского общества почвоведов в пятидесятилетие образования
STRZEMSKI M.
s. 43-73
Czterysta pięćdziesiąt lat gleboznawstwa polskiego
Four hundred and fifty years of the Polish Soil Science
Четыреста пятьдесят лет польского почвоведения
DOBRZAŃSKI В.
s. 75-86
Rozwój gleboznawstwa w Akademii Rolniczej i Politechnice Lwowskiej w Dublanach
Development of soil Science in the Agricultural College and the Technical University at Dublany
Развитие почвоведения в Сельскохозяйственной академии и в Львовском политехническом институте в Дублянах
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 87-116
Historia polskiego gleboznawstwa leśnego w sześćdziesięcioleciu 1926-1986
The history of Polish Forest Pedology in the sixty years 1926-1986
История польского лесного почвоведения в шестидесятилетие 1926-1986 гг.
GORLACH E., MAZUR T., MOSKAL S.
s. 117-144
Chemia rolna w 50-leciu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 1937-1987
Agricultural Chemistry in the 50th Anniversary of the Polish Society of Soil Science (1937-1987)
Агрохимия в 50-летие Польского общества почвоведов (1937-1987 гг.)
WALCZAK R., HODARA J., WITKOWSKA-WALCZAK B., SAPEK A., GÓRNY M., GORLACH E., KUŹNICKI F., MAZUR Z., UZIAK S., TRUSZKOWSKA R.
s. 145-197
Działalność i osiągnięcia komisji naukowych Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego do roku 1987
Activity and achievements of scientific committees of the Polish Society of Soil Science till 1987
Деятельность и достижения научных комиссий Польского общества почвоведов до 1987 г.

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam