PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1973 - 24(1)

DROZD J.
s. 3-55
Związki próchniczne niektórych gleb na tle ich fizykochemicznych właściwości
Humus compounds of some soils on the background of their physico-chemical properties
Гумусовые соединения некоторых почв на фоне их физико-химических свойств
LASKOWSKI S.
s. 57-101
Skład frakcyjny połączeń próchnicznych niektórych kategorii gleb górskich Sudetów
Fractional composition of humus compounds in some soil categories of Sudety mountains
Фракционный состав гумусовых соединений некоторых категорий горных почв в Судетах
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
s. 103-127
Badania nad wyczerpującą analizą frakcjonowania związków próchnicznych niektórych gleb
Investigations on exhaustive fractional analysis of humus compounds of some soils
Исследования по исчерпывающему (полному) фракционированному анализу гумусовых соединений некоторых почв
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR M.
s. 129-144
Zmodyfikowana metoda oznaczania składu frakcyjnego próchnicy w glebach mineralnych
Modified method of determining fractional humus composition in mineral soils
Модифицированный метод определения фракционного состава гумуса в минеральных почвах
KOWALIŃSKI S., DROZD J., LICZNAR S.
s. 145-157
Mikromorfologiczna i chemiczna charakterystyka związków próchnicznych w niektórych glebach Karkonoszy
Micromorphological and chemical characteristic of humus compounds in some soils of the Karkonosze mountains
Микроморфологичсская и химическая характеристика гумусных соединений в некоторых почвах Карконошей
KOWALIŃSKI S., KOLLENDER-SZYCH A.
s. 159-169
Wstępne badania składu frakcyjnego próchnicy i zawartości kwasów organicznych w niektórych glebach murszowych
Introductory investigation of humus composition and organic acids contents in some muck soils
Вступительные исследования фракционного состава гумуса и содержимого органических кислот в некоторых муршевых почвах
KOLLENDER-SZYCH A.
s. 171-180
Przydatność różnych rozpuszczalników do ekstrakcji i rozdziału związków próchnicznych
Suitability of various solvents for extraction and separation of humus compounds
Пригодность различных растворителей для экстрагирования и ра зде ления гумусовых соединений
KOLLENDER-SZYCH A.
s. 181-202
Porównawcze badania nad substancją organiczną w niektórych glebach torfowych i próchnicznych Śląska
Comparative investigations on organic matter in some peat and humus soils in Silesia
Сравнительные исследования органического вещества в некоторых торфяных и гумусовых почвах Силезии

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam