PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1971 - 22(2)

REDAKCJA
s. 3-4
Sesja naukowa z okazji 150-lecia chemii rolnej w Polsce
Scentific Session on the occasion of 150th anniversary of agricultural chemistry in Poland
Научная Сессия по случае 150-легия агрохимии в Польше
LITYŃSKI T.
s. 5-15
150 lat chemii rolnej w Polsce
150 years of agricultural chemistry in Poland
150 лет агрохимии в Польше
ŚWIĘTOCHOWSKI В.
s. 17-24
Michał Oczapowski i jego zasługi dla rozwoju nauk rolniczych
Michał Oczapowski and his merits for development of agricultural science
Михал Очаповски и его заслуги для развития агрономических наук
KOTER M.
s. 25-33
Michał Oczapowski jako twórca chemii rolniczej w Polsce
Michał Oczapowski as a creator of agricultural chemistry in Poland
Михал Очаповски как основатель агрохимии в Польше
NOWOTNY-MIECZYŃSKA A.
s. 35-44
Udział polskich fizjologów w badaniach funkcji fizjologicznych makro- i mikroelementów
Contribution of Polish physiologists to study on physiologic functions of macro- and microelements
Участие польских физиологов в исследовании физиологических функций макро и микроэлементов
GUMIŃSKI S.
s. 45-60
Badania fizjologiczne nad znaczeniem związków próchnicznych dla organizmu roślinnego wykonane w Polsce
Physiologic investigations in Poland on importance of humic compounds for plant organism
Физиологические исследования значения гумусовых соединений для растительного организма, проведенные в Польше
WILK K.
s. 61-67
Ważniejsze badania nad próchnicą gleb Polski
More important studies on humus in Poland
Важнейшие исследования гумуса в почвах Польши
KUSZELEWSKI L.
s. 69-78
Rola i znaczenie obornika w intensyfikacji rolnictwa
Role and importance of dung in intensification of agriculture
Роль и значение навоза в интенсификации сельского хозяйства
GONDEK Z.
s. 79-87
Rozwój przemysłu nawozowego w Polsce
Fertilizer industry development in Poland
Развитие туковой промышленности в Польше
GORALSKI J.
s. 89-99
Azot i nawożenie azotowe
Nitrogen and nitrogenic fertilization-research
Азот и внесение азотных удобрений
WONDRAUSCH A.
s. 101-111
Prace nad fosforem i nawozami fosforowymi w Polsce
Studies on phosphorus and phosphate fertilizers in Poland
Работы по фосфору и фосфорным удобрениям в Польше
KOTER M.
s. 113-128
Nawozy potasowe
Potassium fertilizers
Калийные удобрения
BOGUSZEWSKI W.
s. 129-147
Zagadnienie wapnowania w badaniach polskich
Problem of liming in Polish investigations
Вопросы известкования в польских исследованиях
TUCHOŁKA Z.
s. 149-160
Polskie prace nad magnezem i nawozami magnezowymi
The Polish works on magnesium and magnesium fertilizers
Польские труды по изучению магния и магнитных удобрений
BORATYŃSKI K.
s. 161-165
Mikroelementy - rozwój badań i obecny stan w Polsce
Trace elements - development of researches and present state in Poland
Микроэлементы - развитие исследований и современное положение в Польше
s. 167-180
Sesja naukowa z okazji 150-lecia chemii rolnej w Polsce
Научная сессия по случаю 150-летия агрохимии в Польше
s. 181-194
Sesja naukowa z okazji 150-lecia chemii rolnej w Polsce
Scientific session on the occasion of 150th anniversary of agricultural chemistry in Poland

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam