PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1959 - 8(1)

KOMORNICKI T.
s. 3-52
Studia nad frakcją ilastą kilku gleb podkrakowskich
Studies on the clay fraction of some soils in the environs of Krakow
Исследования иловатой фракции некоторых почв окрестностей Кракова
GORALSKI J.
s. 53-63
Oznaczanie wapnia w substancji roślinnej metodą fotopłomieniową przy rożnych parametrach
Calcium determination in vegetable matter by flame photometry with various parameters
Определение содержания кальция в растительном веществе по фотопламенному методу при различных параметрах
MOSKAL S.
s. 65-80
Wpływ nawożenia na obecność glinu ruchomego w glebie
Influence of fertilizing on the presence of mobile aluminum in the soil
О влиянии удобрения почв на содержание в них подвижного алюминия
MUSIEROWICZ A., KRÓL H.
s. 81-108
Studia nad kompleksem sorpcyjnym i zawartością kationów wymiennych ważniejszych gleb województwa łódzkiego
Studies on the sorption 'complex and its content of exchangeable cations in the mare important soils of the Łodź voivodeship
Исследование почвенного комплекса и содержания в нем погла- щенных оснований главнейших почв лодзкого воеводства
STUPNICKA H.
s. 109-117
Demineralizacja wody
Demineralization of water
Деминерализация воды
STRZEMSKI M.
s. 119-161
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej, rok 1957
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1957
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве, год 1957

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam