PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1950 - 1

MUSIEROWICZ A., TERLIKOWSKI F.
s. 3-14
Rozwój gleboznawstwa w Polsce
Progress of the Polish Soil Science
Развитие почвоведния в Польше
STANIEWICZ L.
s. 15-21
Wspomnienia o ś.p. Profesorze Sławomirze Miklaszewskim
Memory of Prof. Sławomir Miklaszewski
Посмертные воспоминания о проф. Славомире Миклашевском.
TERLIKOWSKI T., KWINICHIDZE M.
s. 22-33
Mapa gleboznawcza woj. szczecińskiego
The Map of the soils of the Voivodeship Szczecin
Почвенная карта щетинского воеводства
MUSIEROWICZ A., KUŹNICKI F., ZAGITZ J.
s. 34-40
Materiały do poznania zawartości manganu w glebach polskich
An exchangeable manganese (absorbed by plants) in Polish Soils
Содержаниье в почвах обменного марганца
GÓRSKI M.
s. 41-47
Próbka gleby indywidualna czy mieszana
Individual or mixed soil samples
Индивидуальная ипи смешанная проба почвы
TERLIKOWSKI F., KIEŁCZEWSKI В., KOZIKOWSKI A., KWINICHIDZE M., KRÓL S., PRUSINKIEWICZ Z., SAPEK Z.
s. 48-53
Ilościowe stosunki mikrofauny naszych gleb leśnych
Quantitative proportions of microfauna in our forest soils
Количественные отношеиья микрофауны наших лесных почв
TOMASZEWSKI J.
s. 54-69
Tendencje życiowe i właściwości rożnych kategoryj gleb
Vital tendencies and peculiarities of various kinds of soils
Жизненные тенденции и особенности различных категорий почв
MAKSIMOW A., OKRUSZKO H.
s. 70-92
Sorbcja i elektroliza miedzi w torfach
Absorption and electrodialysis of copper in peat soils
Сорбция и электродиализ меди в торфах
MUSIEROWICZ A., KOPANIA S.
s. 93-98
Badania nad areometryczną metodą analizy mechanicznej gleb
Research of the areometric method of mechanical analysis of soil
Изследование ареометрического метода механического анализа почв
STRZEMSKI M.
s. 99-103
Rędziny na wapieniach triasowych w okolicach Piekoszowa
The rendzinas formed on the Triassic Limestones near Piekoszów
Почвы триасовых известняков окрестностей Пекошова
STRZEMSKI M.
s. 104-111
Gleby na piaskowcach środkowo-kredowych (albskich) w okolicach Małogoszczy
The soils formed on the Middle-cretaceous Sandstones near Małogoszcz
Почвы на песчаниках средне-меловой формации в окрестностях Малогощи
LAZAR J.
s. 112-130
Gleby góry Jasienowej w Beskidzie Śląskim
The soils of Jasieniowa mountain in Western Beskid
Почвы Ясеневой горы на Шлёнзком Безкиде
MAKSIMOW A., GRUDZIŃSKI Z.
s. 131-148
Sorbcja amoniaku gazowego i jonu amonowego przez torfy
Sorbtion of gaseous ammonia and ionic ammonia by peat
Сорбция газового аммиака и иона аммония торфами
STARZYŃSKI K.
s. 149-159
Różnice w sorbcji kationów
Differences in sorbtion of cations
Избирательная сорбция катионов
KRÓLIKOWSKI L.
s. 160-172
Metoda szybkiego oznaczania wilgoci w glebie według Boyoucosa
Boyoucos’ method for rapid determination of moisture content of soils
Метод быстрого определения воды по Бойокосу
KRÓLIKOWSKI L.
s. 173-177
Kronika - Z Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Chronicle of the Polish Soil Science Society
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam