PL EN

FAQ

1. KIEDY UŻYWAĆ NAZWY „ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE”, A KIEDY „SOIL SCIENCE ANNUAL” PODCZAS CYTOWANIA ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W NASZYM CZASOPIŚMIE?

 

W związku ze zmianą nazwy czasopisma pojawił się problem, jak zapisywać nazwę czasopisma w notkach bibliograficznych. W tym celu redakcja proponuje ujednolicić nazwę czasopisma w ten sposób, aby:

 • cytując artykuły z lat 1950–2012 nazwę czasopisma zapisywać w notkach bibliograficznych jako „Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual” lub skrót „Rocz. Glebozn. – Soil Sci. Ann.”, np.: Kusińska, A., 1991. Transformation of organic matter in soils of greens and parks of the Łódź city. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 42(1/2), 101–107.
 • cytując artykuły z lat od 2013 w górę nazwę czasopisma zapisywać w notkach bibliograficznych jako „Soil Science Annual” lub skrót „Soil Sci. Ann.”, np.: Prokof’eva, T., Gerasimowa, M., Lebedeva, I., Martynenko, I., 2013. An attempt of integrating the systematic of urban soils into the new Russian soil classification system. Soil Science Annual 64(1), 24–29.

 

Taki system zapisu spowoduje, że artykuły opublikowane w Rocznikach Gleboznawczych przed zmianą nazwy (tj. przed 2012 rokiem włącznie) będą łatwiej kojarzone z nową nazwą Soil Science Annual.

 

 

 

2. JAK CYTOWAĆ KLASYFIKACJE I SYSTEMATYKI GLEB POLSKI?

 

W celu ujednolicenia zapisu bibliograficznego, redakcja proponuje, aby polskie klasyfikacje i systematyki gleb cytować w podany niżej sposób.

 

W artykułach napisanych w języku polskim polskie klasyfikacje i systematyki gleb prosimy cytować następująco:

 • Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski, 1956. Roczniki Nauk Rolniczych, 74, seria D, 1–96.
 • Genetyczna klasyfikacja gleb Polski, 1959. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 7(2), 1–103.
 • Systematyka Gleb Polski, 1974. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 25(1), 1–148.
 • Systematyka Gleb Polski, 1989. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 40(3/4), 1–150.
 • Systematyka Gleb Polski, 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(3), 1–193.
 • Systematyka Gleb Polski, 2019. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Wrocław –Warszawa: 235 pp.

 

W tekście należy cytować systematyki np. w sposób (Systematyka Gleb Polski, 2011) lub stosować skrót SGP (2011).

 

W przypadku Systematyki Gleb Polski (2019), można korzystać również z artykułu:

Kabała, C., Charzyński, P., Chodorowski, J., Drewnik, M., Glina, B., Greinert, A., Hulisz, P., Jankowski, M., Jonczak, J., Łabaz, B., Łachacz, A., Marzec, M., Mendyk, Ł., Musiał, P., Musielok, Ł., Smreczak, B., Sowiński, P., Świtoniak, M., Uzarowicz, Ł., Waroszewski, J. 2019. Polish Soil Classification, 6th edition – principles, classification scheme and correlations. Soil Science Annual 70(2), 71–97.

 

W artykułach napisanych w języku angielskim polskie klasyfikacje i systematyki gleb prosimy cytować następująco:

 • A Natural and Genetical Classification of Polish Soils (Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski), 1956. Roczniki Nauk Rolniczych, 74, seria D, 1–96. (in Polish with English summary)
 • Genetical Classification of Polish Soils (Genetyczna klasyfikacja gleb Polski), 1959. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 7(2), 1–103. (in Polish with English summary)
 • Polish Soil Classification (Systematyka Gleb Polski), 1974. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 25(1), 1–148. (in Polish with English summary)
 • Polish Soil Classification (Systematyka Gleb Polski), 1989. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 40(3/4), 1–150. (in Polish with English summary)
 • Polish Soil Classification (Systematyka Gleb Polski), 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(3), 1–193. (in Polish with English summary)
 • Polish Soil Classification (Systematyka Gleb Polski), 2019. Soil Science Society of Poland, Commission on Soil Genesis, Classification and Cartography. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Wrocław –Warszawa: 235 pp.

 

Podane w nawiasach polskie tłumaczenia klasyfikacji i systematyk można zostawić lub usunąć, w zależności od potrzeb. W tekście należy cytować systematyki np. w sposób (Polish Soil Classification, 2011) lub stosować skrót PSC (2011).

 

 

 

3. JAK CYTOWAĆ KLASYFIKACJĘ UZIARNIENIA WG PTG 2008?

 

Uziarnienie wg PTG 2008 proszę cytować w następujący sposób:

 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008 (Particle size distribution and textural classes of soils and mineral materials - classification of Polish Society of Soil Science 2008). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60(2), 5–16.

 

Język, w którym zapisany jest tytuł powyższego artykułu, należy dostosować do języka publikacji (można zostawić notkę w podanej wyżej postaci dwujęzycznej lub wybrać tylko jedno tłumaczenie: polskie lub angielskie). W tekście należy cytować klasyfikację np. w sposób (Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2009) lub stosować skrót PTG (2009).

 

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam