PL EN

Soil Science Annual
2017 - 68(3)

MACIEJ MARKIEWICZ, SŁAWOMIR S. GONET, WŁODZIMIERZ MARSZELEWSKI, ŁUKASZ MENDYK, MARCIN SYKUŁA
p. 115-124
Differentiation of soils and land use changes in the vicinity of the disappeared Gardeja lake (Northern Poland)
Zróżnicowanie i zmiany użytkowania gleb w otoczeniu zanikłego jeziora Gardeja (Polska północna)
WOJCIECH PIASZCZYK, EWA BŁOŃSKA, JAROSŁAW LASOTA
p. 125-131
Study on the effect of organic fertilizers on soil organic matter and enzyme activities of soil in forest nursery
Badania nad wpływem nawożenia organicznego na glebową materię organiczną oraz aktywność enzymatyczną gleb szkółki leśnej
GRZEGORZ JARNUSZEWSKI
p. 132-139
Some physical properties of mursh developed on limnic limestones in NW Poland
Wybrane właściwości fizyczne murszy wytworzonych na węglanowych osadach wapiennych w NW Polsce
AGATA BARTKOWIAK, JOANNA LEMANOWICZ
p. 140-148
Effect of forest fire on changes in the content of total and available forms of selected heavy metals and catalase activity in soil
Oddziaływanie pożaru lasu na zmiany zawartości form całkowitych i przyswajalnych wybranych metali ciężkich oraz aktywności katalazy w glebie
MILENA KOSIOREK, MIROSŁAW WYSZKOWSKI
p. 149-154
Effect of manure, clay, charcoal, zeolite, and calcium oxide on some properties of soil contaminated with cobalt
Wpływ obornika, iłu, węgla drzewnego, zeolitu i tlenku wapnia na wybrane właściwości gleby zanieczyszczonej kobaltem
ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, BEATA KUZIEMSKA, IZABELA ŁOZAK, MONIKA KOŻUCHOWSKA
p. 155-163
Effect of various nitrogen doses on copper and zinc accumulation in yellow lupine biomass
Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na zawartość i akumulację miedzi oraz cynku w łubinie żółtym

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam