PL EN

Soil Science Annual
2017 - 68(2)

ANNA KARCZEWSKA, CEZARY KABAŁA
p. 67-80
Environmental risk assessment as a new basis for evaluation of soil contamination in Polish law
Analiza ryzyka środowiskowego jako nowa podstawa oceny stanu zanieczyszczenia gleb w polskim prawie
IWONA MAKUCH-PIETRAŚ, NATALIA PIĘTA, MARCIN PIENIĄŻEK
p. 81-86
Impact of recreation and tourism on selected soil characteristics in the Lisia Góra Nature Reserve area (south-east Poland)
Wpływ rekreacji i turystyki na wybrane właściwości gleb na obszarze rezerwatu Lisia Góra w Rzeszowie
ARTUR KOMOROWSKI, WIESŁAW SZULC
p. 87-92
Impact of traffic routes on the content of trace elements in soils in Warsaw agglomeration
Ocena oddziaływania ciągów komunikacyjnych na zawartość pierwiastków śladowych w glebach na przykładzie aglomeracji warszawskiej
ALEKSANDRA KOWALCZYK, WIESŁAW SZULC
p. 93-98
Effect of traffic routes on the trace element concentration in plants in the Warsaw agglomeration
Ocena oddziaływania ciągów komunikacyjnych na zawartość pierwiastków śladowych w roślinach na przykładzie aglomeracji warszawskiej
WOJCIECH KĘPKA, JACEK ANTONKIEWICZ, FLORIAN GAMBUŚ, ROBERT WITKOWICZ
p. 99-105
The effect of municipal sewage sludge on the content, use and mass ratios of some elements in spring barley biomass
Wpływ komunalnego osadu ściekowego na zawartość, wykorzystanie i stosunki masowe wybranych składników w biomasie jęczmienia jarego
NATALIA TATUŚKO, DONATA KOSICKA-DZIECHCIAREK, MATEUSZ PLUTA
p. 106-112
The effect of wheat straw quality on the rate of its mineralisation in soil
Wpływ jakości słomy pszenicy na tempo jej mineralizacji w glebie

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam