PL EN

Soil Science Annual
2017 - 68(1)

SYLWIA PINDRAL, MARCIN ŚWITONIAK
p. 2-10
The usefulness of soil-agricultural maps to identify classes of soil truncation
Przydatność map glebowo-rolniczych w określaniu klas ogłowienia gleb
MICHAŁ KOZŁOWSKI, JOLANTA KOMISAREK
p. 11-18
Textural diversity in selected Retisols in the catena of the Opalenica Plain (western Poland)
Zróżnicowanie składu granulometrycznego w wybranych glebach płowych zaciekowych Równiny Opalenickiej
MAŁGORZATA WAWER, MARZENA RACHWAŁ, JOANNA KOWALSKA
p. 19-26
Impact of noise barriers on the dispersal of solid pollutants from car emissions and their deposition in soil
Wpływ ekranów akustycznych na rozprzestrzenianie się i depozycję zanieczyszczeń komunikacyjnych w glebach
JOANNA KOWALSKA, BARTŁOMIEJ KAJDAS, TOMASZ ZALESKI
p. 27-38
Variability of morphological, physical and chemical properties of soils derived from carbonate-rich parent material in the Pieniny Mountains (south Poland)
Zróżnicowanie morfologicznych, fizycznych i chemicznych właściwości gleb zasobnych w węglan wapnia na obszarze Pienin (południowa Polska)
WOJCIECH OWCZARZAK, ANDRZEJ MOCEK, ZBIGNIEW KACZMAREK, PIOTR GAJEWSKI, BARTŁOMIEJ GLINA
p. 39-45
Changes of soil water regime types in the area adjacent to the Tomisławice open-cast lignite mine (central Poland)
Zmiany gospodarki wodnej gleb w rejonie przylegającym do odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Tomisławice” (centralna Polska)
PIOTR HULISZ, WOJCIECH KWASOWSKI, JERZY PRACZ, RYSZARD MALINOWSKI
p. 46-54
Coastal acid sulphate soils in Poland: a review
Kwaśne gleby siarczanowe w polskiej strefie brzegowej
TOMASZ SOSULSKI, MAGDALENA SZYMAŃSKA, EWA SZARA
p. 55-64
Assessment of various practices of the mitigation of N2O emissions from the arable soils of Poland
Ocena możliwości redukcji emisji N2O z gleb uprawnych Polski

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam