PL EN

Soil Science Annual
2016 - 67(4)

KNAP R., KANIUCZAK J., HAJDUK E., SZEWCZYK A.
p. 163-172
Properties of degraded and reclaimed soils in the area of the abandoned “Jeziórko” sulfur mine (Poland)
Właściwości wybranych gruntów zdegradowanych i zrekultywowanych po Kopalni Siarki „Jeziórko”
BŁOŃSKA E., LASOTA J., ZWYDAK M., PIASZCZYK W.
p. 173-178
Stand mixing effect on enzyme activity and other soil properties
Wpływ zmieszania drzewostanu na aktywność enzymatyczną i pozostałe właściwości gleb
GAJEWSKI P.
p. 179-184
Influence of the EM-A preparation on the structure properties in various mineral soils
Wpływ preparatu EM-A na właściwości struktury różnych gleb mineralnych
GLINA B., BOGACZ A.
p. 185-189
Selected issues relating to classification of mountain organic soils in Poland according to the Polish Soil Classification (2011)
Wybrane problemy klasyfikacji gleb organicznych obszarów górskich w odniesieniu do Systematyki Gleb Polski (2011)
ŁUKOWSKI A., WIATER J.
p. 190-196
The content and solubility of lead in arable soils of the Podlasie Province (eastern Poland)
Zawartość i rozpuszczalność ołowiu w glebach uprawnych Podlasia
TOŁOCZKO W.
p. 197-203
Method for determining iodine-127 in soils
Metoda oznaczania jodu I-127 w glebach

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam