PL EN

Soil Science Annual
2016 - 67(3)

ŚWITONIAK M., KABAŁA C., CHARZYŃSKI P.
p. 103-116
Proposal of English equivalents for the soil taxa names in the Polish Soils Classification
Propozycja anglojęzycznych nazw jednostek Systematyki gleb Polski
WYSOKIŃSKI A., KALEMBASA S., KUZIEMSKA B., ŁOZAK I., MUCUŚ Ł.
p. 117-123
The content of chromium and copper in plants and soil fertilized with sewage sludge with addition of various amounts of CaO and lignite ash
Zawartość chromu i miedzi w roślinach i glebie nawożonej osadami ściekowymi z dodatkiem różnych ilości CaO lub popiołu z węgla brunatnego
KĘPKA W., ANTONKIEWICZ J., JASIEWICZ C., GAMBUŚ F., WITKOWICZ R.
p. 124-130
The effect of municipal sewage sludge on the chemical composition of spring barley
Wpływ komunalnego osadu ściekowego na skład chemiczny jęczmienia jarego
JONCZAK J., DEGÓRSKI M., KRUCZKOWSKA B.
p. 131-139
Comparing quartz silt surface microstructures in two sandy soils in young-glacial landscape of northern Poland
Porównanie cech ultramorfoskopowych powierzchni ziaren pyłu kwarcowego w dwóch glebach piaszczystych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej
SOWIŃSKI P.
p. 140-150
Effect of slope position on soil particle-size distribution in young glacial landscape (Łyna River valley, NE Poland)
Uziarnienie gleb w krajobrazie młodoglacjalnym w odniesieniu do ich położenia na stoku w dolinie rzeki Łyny
MEDYŃSKA-JURASZEK A.
p. 151-157
Biochar as a soil amendment
Biowęgiel jako dodatek do gleb

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam