PL EN

Soil Science Annual
2016 - 67(2)

SZOPKA K., KABAŁA C., KARCZEWSKA A., JEZIERSKI P., BOGACZ A., WAROSZEWSKI J.
p. 46-56
The pools of soil organic carbon accumulated in the surface layers of forest soils in the Karkonosze Mountains, SW Poland
Zasoby węgla organicznego zakumulowane w poziomach powierzchniowych gleb leśnych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego (południowo-zachodnia Polska)
LEMKOWSKA B.
p. 57-63
Differentiation of fen bedrock in the Mrągowo Lakeland (NE Poland) in relation to Pleistocene terrain morphogenesis
Zróżnicowanie podłoża torfowisk niskich Pojezierza Mrągowskiego na tle plejstoceńskiej morfogenezy terenu
GLINA B., BOGACZ A., WOŹNICZKA P.
p. 64-72
Nitrogen mineralization in forestry-drained peatland soils in the Stołowe Mountains National Park (Central Sudetes Mts)
Mineralizacja organicznych związków azotu w odwodnionych glebach z obszaru torfowisk użytkowanych leśnie w Parku Narodowym Gór Stołowych (Sudety Środkowe)
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., RÓŻAŃSKI S., BARTKOWIAK A.
p. 73-78
Forms and mobility of trace elements in soils of park areas from the city of Bydgoszcz, north Poland
Formy i mobilność pierwiastków śladowych w glebach terenów parkowych Bydgoszczy
ANDRZEJCZAK M., BOGACZ A., TOMASZEWSKA K., PODLASKA M.
p. 79-87
Plant communities, properties, and age of organic soils in the post-extraction sites of the Trzcińskie Mokradła Peatland (Sudetes Mts., SW Poland)
Szata roślinna, właściwości i wiek gleb organicznych na powierzchniach po eksploatacji torfu Trzcińskich Mokradeł (Sudety Zachodnie)
KABAŁA C., ŚWITONIAK M., CHARZYŃSKI P.
p. 88-100
Correlation between the Polish Soil Classification (2011) and international soil classification system World Reference Base for Soil Resources (2015)
Korelacja między Systematyką gleb Polski (2011) a Światową Bazą Referencyjną Zasobów Glebowych WRB (2015)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam