PL EN

Soil Science Annual
2016 - 67(1)

GLINA B., GAJEWSKI P., KACZMAREK Z., OWCZARZAK W., RYBCZYŃSKI P.
p. 3-9
Current state of peatland soils as an effect of long-term drainage – preliminary results of peatland ecosystems investigation in the Grójecka Valley (central Poland)
Aktualny stan gleb torfowisk niskich jako efekt długoletniego drenażu – wstępne wyniki badań ekosystemów torfowiskowych Doliny Grójeckiej
GAŁKA B., KABAŁA C., KARCZEWSKA A., SOWIŃSKI J., JAKUBIEC J.
p. 10-16
Variability of soil properties in an intensively cultivated experimental field
Przestrzenne zróżnicowanie właściwości gleb w obrębie intensywnie użytkowanego pola doświadczalnego
MENDYK Ł., CHARZYŃSKI P.
p. 17-23
Soil sealing degree as factor influencing urban soil contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Stopień przykrycia gleby jako czynnik wpływający na zanieczyszczenie gleb miejskich wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)
JARNUSZEWSKI G.
p. 24-31
Characterization of some physical and chemical properties of post-bog soils developed from limnic deposits in vicinity of lake Dubie (Western Pomerania, NW Poland)
Charakterystyka wybranych fizycznych i chemicznych właściwości gleb pobagiennych wytworzonych na węglanowych osadach limnicznych w sąsiedztwie jeziora Dubie (woj. zachodniopomorskie)
KANIA M., GRUBA P.
p. 32-36
Estimation of selected properties of forest soils using near-infrared spectroscopy (NIR)
Ocena wybranych właściwości gleb leśnych za pomocą spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR)
HULISZ P.
p. 37-44
Coastal marsh soils in Poland: characteristics and problems of classification
Marsze w polskiej strefie przybrzeżnej: charakterystyka i problemy klasyfikacji tych gleb

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam