PL EN

Soil Science Annual
2015 - 66(2)

PĄCZKA G., MAZUR-PĄCZKA A., KOSTECKA J.
p. 47-51
Soil fauna research in Poland: earthworms (Lumbricidae)
Badania fauny glebowej w Polsce - dżdżownice (Lumbricidae)
HAJDUK E., WŁAŚNIEWSKI S., SZPUNAR-KROK E.
p. 52-56
Influence of legume crops on content of organic carbon in sandy soil
Wpływ uprawy roślin motylkowatych na kształtowanie zawartości węgla organicznego w glebie piaszczystej
ŚWITONIAK M.
p. 57-66
Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Chełmno and Brodnica Lake District, northern Poland)
Problemy klasyfikacji gleb deluwialnych obszarów młodoglacjalnych na przykładzie Pojezierza Chełmińskiego i Brodnickiego
HULISZ P., MICHALSKI A., DĄBROWSKI M., KUSZA G., ŁĘCZYŃSKI L.
p. 67-74
Human-induced changes in the soil cover at the mouth of the Vistula River Cross-Cut (northern Poland)
Zmiany pokrywy glebowej spowodowane działalnością człowieka w rejonie ujścia Przekopu Wisły
GAJEWSKI P., KACZMAREK Z., OWCZARZAK W., MOCEK A., GLINA B.
p. 75-81
Selected physical and water properties of soils located in the vicinity of proposed opencast lignite mine “Drzewce” (middle Poland)
Wybrane właściwości fizyczne i wodne gleb przyległych do planowanej odkrywki węgla brunatnego „Drzewce” (środkowa Polska)
UZAROWICZ Ł., ZAGÓRSKI Z.
p. 82-91
Mineralogy and chemical composition of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from selected thermal power stations in Poland
Skład mineralny i chemiczny technogenicznych utworów glebowych (Technosols) wytworzonych z odpadów popiołowo-żużlowych z wybranych polskich elektrowni węglowych
CHOJNICKI J.
p. 92-95
In memory of Professor Krystyna Czarnowska (1926-2015)
Wspomnienie o prof. dr hab. Krystynie Czarnowskiej (1926-2015)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam