PL EN

Soil Science Annual
2015 - 66(1)

ROGÓŻ A., TABAK M.
p. 3–9
Contents of selected macroelements in soils, potatoes and fodder beets at variable soil reaction
Zawartość wybranych makroelementów w glebach oraz w ziemniakach i burakach pastewnych przy zmiennym odczynie gleby
KUZIEMSKA B., WIEREMIEJ W., JAREMKO D., BIK B., TRĘBICKA J., KLEJ P.
p. 10–16
Effect of liming and addition of organic materials to the nickel content in biomass of cocksfoot and his fractions in soil contaminated with this element
Wpływ wapnowania i dodatku materiałów organicznych na zawartość niklu w kupkówce pospolitej oraz we frakcjach w glebie zanieczyszczonej tym pierwiastkiem
RAMEEH V., GERAMI M.
p. 17–20
Soil salinity effects on phenological traits, plant height and seed yield in rapeseed genotypes
Wpływ zasolenia gleby na cechy fenotypowe, wysokość oraz plon nasion w genotypach rzepaku
BROGOWSKI Z., KWASOWSKI W.
p. 21–28
An attempt of using soil grain size in calculating the capacity of water unavailable to plants
Próba wykorzystania uziarnienia gleby do obliczania zawartości wody niedostępnej dla roślin
MENDYK Ł., ŚWITONIAK M., BEDNAREK R., FALKOWSKI A.
p. 29–35
Genesis and classification of the soils developed from the sediments of the former Oleszek mill pond basin (the Chełmińskie Lakeland, N Poland)
Geneza i pozycja systematyczna gleb wykształconych z osadów niecki dawnego stawu młyńskiego Oleszek (Pojezierze Chełmińskie)
SZEWCZYK A., KANIUCZAK J., HAJDUK E., KNAP R.
p. 36–44
Physical and chemical properties of selected soils from the surroundings of the Magura National Park (southern Poland)
Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wybranych gleb z otoczenia Magurskiego Parku Narodowego

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam