PL EN

Soil Science Annual
2014 - 65(3)

ŁABAZ B., BOGACZ A., KABAŁA C.
p. 103-110
Anthropogenic transformation of soils in the Barycz valley – conclusions for soil classification
Antropogeniczne przekształcenia gleb w Dolinie Baryczy – wnioski dotyczące klasyfikacji gleb
ZAPKO Y., DESYATNIK K., DMYTRUK Y.
p. 111-117
Assessment of changes of some functions of Ukrainian acid soils after chemical amelioration
Ocena zmian niektórych funkcji kwaśnych gleb na Ukrainie po zastosowaniu polepszaczy chemicznych
ANTONKIEWICZ J., PEŁKA R.
p. 118-125
Fractions of heavy metals in soil after the application of municipal sewage sludge, peat, and furnace ash
Frakcje metali ciężkich w glebie po zastosowaniu komunalnego osadu ściekowego, popiołu paleniskowego i torfu
KALEMBKIEWICZ J., SITARZ-PALCZAK E., SOČO E., NOWAK D., TROJNAR I.
p. 126-129
Mobile fractions in dustfall and possible migration of metals to soil
Badania mobilnych frakcji metali w opadzie pyłowym i możliwość migracji metali do gleby
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., KWASOWSKI W.
p. 130-135
In memory of Professor Krystyna Konecka-Betley (1922–2014)
Wspomnienie o prof. dr hab. Krystynie Koneckiej-Betley (1922–2014)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam