PL EN

Soil Science Annual
2014 - 65(2)

ABDEL-FATTAH M.K.
p. 51-58
Reclaiming saline-sodic soils using electrochemical processes: a case study from Sahl El-Tina plain, Egypt
Poprawa właściwości gleb zasolonych z wykorzystaniem procesów elektrochemicznych: studium przypadku z równiny Sahl El-Tina (Egipt)
GIBCZYŃSKA M., STANKOWSKI S., HURY G., KUGLARZ K.
p. 59-64
Effects of limestone, ash from biomass and compost use on chemical properties of soil
Wpływ stosowania wapna, popiołu z biomasy i kompostu na właściwości chemiczne gleby
JESKE A.
p. 65-71
Use of innovative and advanced computer simulations of chemical speciation of heavy metals in soils and other environmental samples
Wykorzystanie zaawansowanych programów komputerowych do specjacji metali ciężkich w glebach i innych próbkach środowiskowych
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., DŁUGOSZ J., POŹNIAK P.
p. 72-79
Measurements of texture of soils formed from glaciolimnic sediments by areometric method, pipette method and laser diffraction method
Uziarnienie gleb wytworzonych z osadów glacjolimnicznych (zastoiskowych) w badaniach metodą areometryczną, pipetową i dyfrakcji laserowej
ŁABAZ B., KABAŁA C.
p. 80-90
Origin, properties and classification of “black earths” in Poland
Geneza, właściwości i klasyfikacja czarnych ziem w Polsce
KABAŁA C.
p. 91-98
Classification of Polish Soils – current state and further development
Systematyka gleb Polski – stan aktualny i dalszy rozwój
p. 99
Erratum to the article entitled “Influence of human activities on the soils of Debrecen, Hungary” by Gábor Sándor and György Szabó, published in Soil Science Annual in 2014 (volume 65, issue 1)
Errata do artykułu pt. „Influence of human activities on the soils of Debrecen, Hungary” (autorzy: Gábor Sándor i György Szabó) opublikowanego w Soil Science Annual w 2014 roku (tom 65, zeszyt 1)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam