PL EN

Soil Science Annual
2014 - 65(1)

SÁNDOR G., SZABÓ G.
p. 2-9
Influence of human activities on the soils of Debrecen, Hungary
Wpływ działalności ludzkiej na gleby Debreczyna, Węgry
OKTABA L., PAZIEWSKI K., KWASOWSKI W., KONDRAS M.
p. 10-17
The effect of urbanization on soil properties and soil organic carbon accumulation in topsoil of Pruszków - a medium-sized city in the Warsaw Metropolitan Area, Poland
Wpływ urbanizacji na właściwości gleby i akumulację węgla organicznego w powierzchniowej warstwie gleb Pruszkowa - średniej wielkości miasta aglomeracji warszawskiej
GLINA B., WAROSZEWSKI J., KABAŁA C.
p. 18-24
Water retention of the loess-derived Luvisols with lamellic illuvial horizon in the Trzebnica Hills (SW Poland)
Właściwości retencyjne lessowych gleb płowych z lamelowym poziomem iluwialnym z obszaru Wzgórz Trzebnickich
RUTKOWSKA B., SZULC W.
p. 25-28
Speciation of Cu and Zn in soil solution in a long-term fertilization experiment
Specjacja Cu i Zn w roztworze glebowym w warunkach wieloletniego doświadczenia nawozowego
AL-ANI H., OH E., CHAI G.
p. 29-38
GIS-based examination of peats and soils in Surfers Paradise, Australia
Badania torfów i gleb na terenie Surfers Paradise, Australia z użyciem systemów informacji geograficznej (GIS)
MARCINEK J., KOMISAREK J., MOCEK A., BEDNAREK R., SKIBA S.
p. 39-44
Correction of inaccuracies to article of Stanisław Brożek “Does Polish soil classification, V edition, refer to all soils in our country” published in the Soil Science Annual, vol. 63 no. 3/2012: 49-56
Sprostowania nieścisłości jakie znalazły się w artykule Stanisława Brożka pt. „Czy Systematyka gleb Polski, wydanie 5. dotyczy wszystkich gleb naszego kraju” opublikowanym w Rocznikach Gleboznawczych z. 63, nr 3, 2012: 49-56
p. 45
Erratum to the article entitled “Physical and water properties of Albeluvisols in the Silesian Lowland (SW Poland)” by Bartłomiej Glina, Paweł Jezierski, and Cezary Kabała, published in Soil Science Annual in 2013 (volume 64, issue 4)
Errata do artykułu pt. „Physical and water properties of Albeluvisols in the Silesian Lowland (SW Poland)” (autorzy: Bartłomiej Glina, Paweł Jezierski, Cezary Kabała) opublikowanego w Soil Science Annual w 2013 roku (tom 64, zeszyt 4)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam