PL EN

Soil Science Annual
2013 - 64(4)

p. 122
Reviewers of articles published in the “Soil Science Annual” in 2013
Recenzenci artykułów opublikowanych w „Soil Science Annual” w roku 2013
GLINA B., JEZIERSKI P., KABAŁA C.
p. 123-129
Physical and water properties of Albeluvisols in the Silesian Lowland (SW Poland)
Fizyczne i wodne właściwości gleb płowych zaciekowych Dolnego Śląska
JONCZAK J.
p. 130-134
Effect of peat samples drying on measured content of carbon and nitrogen fractions
Wpływ procesu suszenia próbek gleb torfowych na zawartość frakcji węgla i azotu
LEMKOWSKA B.
p. 135-139
“Quaternary rendzinas” in the Systematics of Polish Soil
„Rędziny czwartorzędowe” w Systematyce gleb Polski
DOMAŃSKA J., FILIPEK T., KWIECIEŃ M.
p. 140-144
Speciation of Cd and Pb in organic soil treated with municipal sewage
Specjacja Cd i Pb w glebie organicznej nawożonej ściekami miejskimi
CHARZYŃSKI P., BEDNAREK R., GREINERT A., HULISZ P., UZAROWICZ Ł.
p. 145-150
Classification of technogenic soils according to WRB system in the light of Polish experiences
Klasyfikacja gleb technogenicznych według WRB w świetle polskich doświadczeń
BROGOWSKI Z., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
p. 151-157
The state of ionic balance in selected plant species from natural habitats of the Piska Primeval Forest (NE Poland)
Stan równowagi jonowej niektórych gatunków roślin naturalnych siedlisk Puszczy Piskiej

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam