PL EN

Soil Science Annual
2013 - 64(3)

BŁOŃSKA E., LASOTA J., JANUSZEK K.
p. 82-87
Relation between properties of humus horizon and oak participation in a Scots pine stands
Relacje pomiędzy właściwościami poziomu próchnicznego a udziałem dębu w drzewostanach sosnowych
BOGACZ A., ŁABAZ B., WOŹNICZKA P.
p. 88-92
Impact of fire on values of organic material transformation indicators
Wpływ pożaru na wartości wskaźników przeobrażenia utworów organicznych
PIEKARCZYK M., KOBIERSKI M., KOTWICA K.
p. 93-97
Contents of copper and zinc in sandy soil fertilized by barley, wheat and rape straw ash
Zawartość miedzi i cynku w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy jęczmienia, pszenicy i rzepaku
RÓŻAŃSKI S., BARTKOWIAK A., JAWORSKA H.
p. 98-105
Forms of iron as an indicator of pedogenesis in profiles of selected soil types of the northern area of kujawsko-pomorskie province, Poland
Formy żelaza jako wskaźnik pedogenezy w profilach wybranych typów gleb północnej części województwa kujawsko-pomorskiego
SOSULSKI T., SZARA E., KORC M., STĘPIEŃ W.
p. 106-113
Leaching of macronutrients, micronutrients and aluminium from the soil under long-term fertilizer experiments in Skierniewice (Central Poland)
Wymycie makroelementów, mikroelementów i glinu z gleby w warunkach wieloletnich doświadczeń nawozowych w Skierniewicach (środkowa Polska)
SOSULSKI T., SZARA E., STĘPIEŃ W.
p. 114-119
Dissolved organic carbon in Luvisol under different fertilization and crop rotation
Rozpuszczalny węgiel organiczny w glebie płowej w różnych systemach nawożenia i zmianowania roślin

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam