PL EN

Soil Science Annual
2013 - 64(2)

ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., SOWIŃSKI P., RYBIŃSKA B.
p. 30-33
Water repellency of soils with various content of organic matter in north-eastern Poland
Hydrofobowość gleb zawierających zróżnicowane ilości materii organicznej w północno-wschodniej Polsce
ROJ-ROJEWSKI S., WALASEK M.
p. 34-40
Muddy-alluvial soils catena near Suraż in the Upper Narew Valley
Katena gleb mułowo-madowych w okolicy Suraża w Dolinie Górnej Narwi
PALUSZEK J.
p. 41-48
Assessment of soil structure of Luvisols developed from loess classified in various complexes of agricultural suitability
Ocena struktury gleb płowych wytworzonych z lessu zaliczanych do różnych kompleksów przydatności rolniczej
BARTKOWIAK A., JAWORSKA H., RÓŻAŃSKI S.
p. 49-53
Assessment of total mercury content in the surface and subsurface horizons in intensively used agricultural alluvial soils
Ocena zawartości rtęci w poziomach powierzchniowych i podpowierzchniowych intensywnie użytkowanych rolniczo gleb aluwialnych
BŁOŃSKA E., LASOTA J., JANUSZEK K.
p. 54-59
Variability of enzymatic activity in forest Cambisols and Brunic Arenosols of Polish lowland areas
Zróżnicowanie aktywności enzymatycznej leśnych gleb brunatnych i rdzawych na obszarach nizinnych Polski
SZYMAŃSKA M., SZARA E., KORC M., ŁABĘTOWICZ J.
p. 60-66
Model of nitrogen management on farms specializing in livestock production
Model zarządzania azotem w gospodarstwach specjalizującej się w produkcji zwierzęcej
GLIŃSKI J., HORABIK J., LIPIEC J.
p. 67-80
Agrophysics - physics in agriculture and environment
Agrofizyka - fizyka dla rolnictwa i środowiska

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam