PL EN

Soil Science Annual
2013 - 64(1)

JESKE A.
p. 2-7
Mobility and distribution of barium and strontium in profiles of podzolic soils
Mobilność i rozmieszczenie baru oraz strontu w profilach gleb bielicowych
JONCZAK J.
p. 8-13
Dynamics, structure and properties of plant litterfall in a 120-year old beech stand in Middle Pomerania between 2007-2010
Dynamika, struktura i właściwości opadu roślinnego w 120-letnim drzewostanie bukowym na obszarze Pomorza Środkowego w latach 2007-2010
JAWORSKA H., BARTKOWIAK A., RÓŻAŃSKI S.
p. 14-18
The influence of anthropogenically increased pH on the content and the mobility of nickel in arable soils in the surroundings of “Małogoszcz” cement plant
Wpływ antropogenicznie podwyższonego odczynu na zawartość i mobilność niklu w glebach uprawnych w sąsiedztwie cementowni „Małogoszcz”
KWIATKOWSKA-MALINA J., MACIEJEWSKA A.
p. 19-23
Uptake of heavy metals by darnel multifloral (Lolium multiflorum Lam.) at diverse soil reaction and organic matter content
Pobieranie metali ciężkich przez życicę wielokwiatową (Lolium multiflorum Lam.) w warunkach zróżnicowanego odczynu gleb i zawartości materii organicznej
PROKOF’EVA T., GERASIMOVA M., LEBEDEVA I., MARTYNENKO I.
p. 24-28
An attempt of integrating the systematic of urban soils into the new Russian soil classification system
Próba wcielenia systematyki gleb miejskich do rosyjskiego systemu klasyfikacji gleb

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam