PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2012 - 63(3)

BRZYCHCY S., ZAGÓRSKI Z., SIECZKO L., KACZOREK D.
p. 3-7
Analysis of groundmass colour as a tool for evaluating the extent of pedogenic processes in chromic soils
Analiza barwy masy glebowej jako narzędzie do oceny stopnia zaawansowania procesów glebotwórczych w glebach o cechach chromic
HEGAZY A.S.I., EL-NAHRY A.H., ABD-ELWAHED M.S.
p. 8-16
Agricultural sustainability approach using remote sensing and GIS: case study in South El-Hussinia, north-east of Egypt
Podejście do zrównoważonego rolnictwa za pomocą teledetekcji i GIS: studium przypadku z South El-Hussinia, północno-wschodni Egipt
NAZARKIEWICZ M., KANIUCZAK J.
p. 17-23
The influence of liming and mineral fertilization on the content of trace elements soluble forms in Haplic Luvisols formed from loess
Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość rozpuszczalnych form pierwiastków śladowych w glebie płowej
SZARA E., SOSULSKI T.
p. 24-30
The use of phosphorus sorption parameters in the monitoring of potential emissions of this component from the arable lands
Zastosowanie parametrów sorpcji fosforu w monitorowaniu potencjalnych emisji tego składnika z gruntów ornych
TOBIAŠOVÁ E., MIŠKOLCZI J.
p. 31-36
Humus substances and soil structure
Substancje humusowe a struktura gleby
UZAROWICZ Ł., MACIEJEWSKA A.
p. 37-42
Assessment of properties of technogenic soils Technosols containing iron sulfides
Ocena właściwości technogenicznych utworów glebowych Technosols zawierających siarczki żelaza
WOJCIESZCZUK T., HAMMAL O., MALINOWSKI R., WOJCIESZCZUK M., CHORĄGWICKI Ł.
p. 43-48
The activity of chemical components of light and heavy soil in Syria after use of municipal sewage sludge from Deir Ez Zor city
Aktywność składników chemicznych gleby lekkiej i ciężkiej w Syrii po zastosowaniu miejskich osadów ściekowych z Deir Ez Zor
BROŻEK S.
p. 49-56
Does Polish Soil Classification, fifth edition, refer to all soils in our country?
Czy Systematyka gleb Polski, wydanie 5, dotyczy wszystkich gleb naszego kraju?

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam