PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2012 - 63(2)

BOGACZ A., DZIĘCIOŁ D., GLINA B., GERSZTYN L.
p. 3-8
Peat soil in the restoration “Niknąca Łąka” peatland in the Stołowe Mountains National Park
Gleby organiczne na renaturyzowanym torfowisku „Niknąca Łąka” w Parku Narodowym Gór Stołowych
BRYK M.
p. 9-13
Evaluation of soil aggregate surface roughness by image analysis
Ocena szorstkości powierzchni agregatów glebowych za pomocą analizy obrazu
JESKE A., GWOREK B.
p. 14-18
Distribution and mobility of vanadium in profiles of forest soils of various texture
Profilowe rozmieszczenie oraz mobilność wanadu w glebach leśnych o zróżnicowanym uziarnieniu
KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K., KOBIERSKI M., MURAWSKA A.
p. 19-24
Effect of Brunic Arenosols use on selected physicochemical properties in organic matter
Wpływ rodzaju użytkowania gleb rdzawych na wybrane właściwości fizykochemiczne materii organicznej
ŁABAZ B., BOGACZ A., GLINA B.
p. 25-30
Humus substances of forest Phaeozems and Gleysols in “Dolina Baryczy” Landscape Park
Związki próchniczne czarnych ziem leśnych w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”
MALINOWSKI R., NIEDŹWIECKI E., MELLER E., SAMMEL A., WOJCIESZCZUK M., JARNUSZEWSKI G.
p. 31-35
Some chemical properties of sandy soils affected by uncontrolled dump sites in the west Pomeranian province
Kształtowanie się niektórych właściwości chemicznych gleb piaszczystych pod wpływem oddziaływania niekontrolowanych wysypisk odpadów w województwie zachodniopomorskim
MELLER E., NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., MALINOWSKI R., SAMMEL A., JARNUSZEWSKI G.
p. 36-41
Influence of uncontrolled dump sites on some chemical properties of organic and mineral soils developed from clay and loam in west Pomeranian
Wpływ niekontrolowanych wysypisk odpadów na niektóre chemiczne właściwości gleb organicznych oraz mineralnych wytworzonych z glin i iłów w województwie zachodniopomorskim
ŠIMANSKÝ V.
p. 42-45
Assessment of soil structure under monoculture of vines
Ocena struktury gleby pod monokulturą winorośli
SOŁEK-PODWIKA K., CIARKOWSKA K.
p. 46-48
Properties of soils from the places where sulphur was stored
Właściwości gleb z miejsca składowania siarki
WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J.
p. 49-54
The amount of precipitation shortage on productivity of crops grown in simplified systems of tillage
Znaczenie ilości opadów dla produkcyjności roślin w uproszczonych systemach uprawy roli
KABAŁA C., WAROSZEWSKI J., BOGACZ A., ŁABAZ B.
p. 55-64
On the specifics of podzols in mountain areas
O specyfice bielic górskich

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam