PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2002 - 53(3/4)

KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E., OKOŁOWICZ M.
p. 5-21
The soils of the zone of strict protection and the partially protected zone of the Biosphere Reserve: Puszcza Kampinoska
Gleby strefy ochrony ścisłej i częściowej w Rezerwacie Biosfery: Puszcza Kampinoska
DZIADOWIEC H., KWIATKOWSKA A., WOŹNIAK S.
p. 23-31
Differentiation of soil organic and humus horizons in plant-soil mosaic in the area of Gorzno-Lidzbark Landscape Park
Zróżnicowanie poziomu organicznego i próchnicznego gleb w mozaice roślinno-glebowej w Gorznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym
JANOWSKA E., KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., OKOŁOWICZ M.
p. 33-46
Iron and aluminum forms as indicators of selected soil-forming processes in the Biosphere Reserve: Puszcza Kampinoska
Formy żelaza i glinu jako wskaźniki niektórych procesów glebotwórczych w Rezerwacie Biosfery: Puszcza Kampinoska
CIARKOWSKA K., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., MAZUREK R.
p. 47-53
Characteristics of humus compounds of Gypsic Rendzinas from Niecka Nidziańska and Vallada Agordina area (Italian Dolomites)
Charakterystyka związków próchnicznych rędzin gipsowych Niecki Nidziańskiej i rejonu Vallada Agordina (Dolomity Włoskie)
MOSZYŃSKI W.
p. 55-65
Ion concentration dynamics in drained peat soils of the west Ukraine forest-steppe zone
Dynamika stężenia jonów w odwodnionych glebach torfowych terenów leśno-stepowych zachodniej Ukrainy
CZARNOWSKA K., CHLIBIUK M., KOZANECKA T.
p. 67-74
Trace elements in arable soils near roads around of Warsaw
Pierwiastki śladowe w glebach uprawnych przy drogach wokół Warszawy
PISAREK I., ŻARCZYŃSKA В.
p. 75-83
Anthropogenic enrichment of heavy metals of soils of the valley of Odra river in the Opole city region
Antropogeniczne wzbogacenie w metale ciężkie gleb doliny Odry na terenie miasta Opola
NOWAK J., SMOLIK В.
p. 85-95
Influence of cuprum (II) nitrate (V) and lead (II) nitrate (V) on the soil enzymes activity
Wpływ azotanu (V) miedzi (II) i azotanu (V) ołowiu (II) na aktywność enzymów glebowych
OLSZOWSKA G.
p. 97-104
The influence of forest fire in Rudy Raciborskie district on the activity of soil enzymes
Wpływ pożaru w nadleśnictwie Rudy Raciborskie na aktywność enzymatyczną gleb
NADANY P., SAPEK A.
p. 105-112
The relationship between absorbance and iron concentration in ground and surface water on the area of peat soils
Zależność między stężeniem żelaza a absorbancją w wodach gruntowych i powierzchniowych z obiektów gleb torfowych
KALEMBASA S., CHROMIŃSKI P.
p. 113-119
The content of nutrient elements in rye and potato wort
Zawartość składników nawozowych w żytnim i ziemniaczanym wywarze gorzelnianym
SKŁODOWSKI P.
p. 121
Thanks to Professor Henryk Pondel
Podziękowanie dla Profesora Henryka Pondla

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam