PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2002 - 53(1/2)

MIECHÓWKA A.
p. 5-12
Selected properties of rendzinas occurring under dwarf pine in the Tatra National Park
Wybrane właściwości rędzin występujących pod kosodrzewiną w Tatrzańskim Parku Narodowym
BOGACZ A.
p. 13-26
Chemical properties of organic soils of the Stołowe Mountains National Park
Właściwości chemiczne gleb organicznych Parku Narodowego Gór Stołowych
DZIADOWIEC H., HENTOSZ M., PAWLIKOWSKI T.
p. 27-39
The influence of ants Formica polyctena (Forster) on properties of podzolized rusty soils in the Tuchola Forest
Wpływ mrówek Formica polyctena (Forster) na właściwości gleb bielicowo-rdzawych w Borach Tucholskich
KOSZELNIK-LESZEK A.
p. 41-49
Dynamics of nickel uptake by two spring barley varieties
Dynamika pobierania niklu przez dwie odmiany jęczmienia jarego
CHARZYŃSKI P.
p. 51-60
Diagnostic surface horizons in systematics of the soils of Poland and their analogues in WRB classification
Diagnostyczne poziomy powierzchniowe wyróżnione w systematyce gleb polski PTG a ich odpowiedniki w klasyfikacji WRB - artykuł dyskusyjny
OLESZCZUK P.
p. 61-75
Application of surfactants and biosurfactants in removal of persistent organic pollutants and petroleum hydrocarbons from soil
Zastosowanie surfaktantów i biosurfaktantów w usuwaniu trwałych zanieczyszczeń organicznych i ropopochodnych z gleby - artykuł przeglądowy
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 77-84
About upgrading the Polish classification of forest soils
O modernizacji klasyfikacji gleb leśnych Polski
PONDEL H.
p. 85-175
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - 2000 year
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej - rok 2000
SKŁODOWSKI P., CHOJNICKI J.
p. 177-179
Cooperation between the Polish and Lithuanian Soil Science Society
Współpraca między Polskim i Litewskim Towarzystwem Gleboznawczym
PTG
p. 180
Information about some of the conferences organized in 2002
Informacja o niektórych konferencjach organizowanych w 2002 roku

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam