PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2001 - 52(3/4)

PRACZ J.
p. 5-16
Properties of natural saline soils at Resko Przymorskie Lake
Właściwości naturalnych gleb słonych występujących w pobliżu jeziora Resko Przymorskie
PRACZ J., KWASOWSKI W.
p. 17-31
Salinity of sulphide soils and sulphate soils in the Mrzeżyno zone
Charakterystyka zasolenia gleb siarczkowych i kwaśnych siarczanowych w rejonie Mrzeżyna
KASZUBKIEWICZ J., WĄTOR I., KIEŁBOWICZ J.
p. 33-43
Water retention and permeability in the toposequence of forest and meadow mountain soils
Retencja i przepuszczalność wodna w toposekwencjach górskich gleb łąkowych i leśnych
CZARNOWSKA K., KOZANECKA T.
p. 45-51
Soluble forms of heavy metals in anthropogenic soils of Warsaw area
Rozpuszczalne formy metali ciężkich w glebach antropogenicznych z terenu Warszawy
STANISŁAWSKA-GLUBIAK E., GEMBARZEWSKI H., WRÓBEL S.
p. 53-60
Critical values of phytotoxic soil zinc extracted with 1 mol HCl • dm-3
Wyznaczenie liczb granicznych toksycznej dla roślin zawartości w glebie cynku rozpuszczalnego w 1 mol HCl • dm-3
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 61-62
In memory of Professor Feliks Kazimierz Terlikowski
Wspomnienie o Profesorze Feliksie Kazimierzu Terlikowskim
SPIAK Z.
p. 63-65
In memory of Professor Roman Czuba (1928-2001)
Wspomnienie o Profesorze Romanie Czuba (1928-2001)
REDAKCJA
p. 67
Information about some of the conferences organized in 2002
Informacja o niektórych konferencjach organizowanych w 2002 roku

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam