PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1999 - 50(4)

KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E.
p. 5-29
The alteration trends in the soil cover of Kampinos National Park (1991-1994)
Przemiany pokrywy glebowej w Kampinoskim Parku Narodowym (1991-1994)
JANOWSKA E.
p. 31-45
Aluminum in the soils of the basic geochemical landscapes of the Kampinos National Park
Glin w glebach krajobrazów geochemicznych Kampinoskiego Parku Narodowego
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., RUTKOWSKI A., ZAKRZEWSKI S.
p. 47-56
Seasonal changes in N-NH4+ and N-NO3- concentration in forest soils
Sezonowe zmiany zawartości N-NH4+ i N-NO3- w glebach leśnych
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E.
p. 57-64
Chemical composition of underground waters at Kampinos National Park
Skład chemiczny wód podziemnych w Kampinoskim Parku Narodowym
OKOŁOWICZ M.
p. 65-80
Organic soils of Pożary site at Kampinos Forest
Gleby organiczne torfowiska Pożary w Puszczy Kampinoskiej

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam