PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1994 - 45(1/2)

PRUSINKIEWICZ Z., BEDNAREK R., KOŚKO R., SZMYT M.
p. 5-19
Age, properties and genesis of illuvial bands in the light of paleopedological and archaeological investigations
Wiek, właściwości i geneza wstęg iluwialnych w świetle badań paleopedologicznych i archeologicznych
NIEDŹWIECKI E., KOŹMIŃSKI C.
p. 21-26
Agricultural production on light soil in the protective zone of Miedwie Lake water intake for Szczecin
Produkcja rolna na glebach lekkich w strefie ochronnej ujęcia wody pitnej z jeziora Miedwie dla Szczecina
KOPAŃSKI K., KAWECKI Z.
p. 27-36
The physical, physico-chemical and chemical properties of heavy alluvial brown soil in the natural condition of the Żuławy Region
Właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne mady brunatnej ciężkiej w warunkach Żuław Wiślanych
CZARNOWSKA K., GWOREK В.
p. 37-43
Trace elements in leafy vegetables and fruits from allotment gardens of Warszawa-Mokotów District
Pierwiastki śladowe w warzywach liściowych i owocach z ogrodów działkowych Dzielnicy Warszawa-Mokotów
CZARNOWSKA K., GWOREK В., SZAFRANEK A.
p. 45-54
Accumulation of heavy metals in soils and root vegetables from allotment gardens of Warszawa-Mokotów District
Akumulacja metali ciężkich w glebach i warzywach korzeniowych z ogrodów działkowych Dzielnicy Warszawa-Mokotów
CIEŚLIŃSKI G., MERCIK S.
p. 55-66
Effect of applied industrial waste limes on soil Zn distribution and its concentration in strawberry (Fragaria grandiflora Duch.) plants and fruit
Wpływ wapnowania gleby surowcami odpadowymi przemysłu górniczo-hutniczego na przemieszczanie się cynku w glebie oraz jego kumulację w roślinach i owocach truskawki (Fragaria grandiflora Duch.)
KOPAŃSKI K., KAWECKI Z.
p. 67-75
Effect of nitrogen and farmyard manure fertilization on the growth and yield of two varieties of strawberries in the conditions of the Żuławy Region
Wpływ nawożenia azotem i obornikiem na wzrost i plonowanie dwóch odmian truskawek w warunkach Żuław Wiślanych
BADORA A., FILLIPEK T.
p. 77-83
The response of cereals to strong soil acidity. Part II. The effect of strong soil acidity on mineral composition of wheat in ear emergence stage
Reakcja zbóż na silne zakwaszenie gleb. Cz. II. Wpływ silnego zakwaszenia gleb na skład mineralny pszenicy w fazie kłoszenia
BADORA A., FILIPEK T.
p. 85-90
The response of cereals to strong soil acidity. Part III. The effect of the strong soil acidity on mineral composition of barley in ear emergence stage
Reakcja zbóż na silne zakwaszenie gleb. Cz. III. Wpływ silnego zakwaszenia gleb na skład mineralny jęczmienia w fazie kłoszenia
KORZENIOWSKA J.
p. 91-99
Zinc demands of silo-mais in field trials
Potrzeby nawożenia cynkiem kukurydzy uprawianej na kiszonkę w świetle wyników doświadczeń polowych
RESZEL R.S., KLIKOCKA H.
p. 101-107
Possibility of the use of sugar-beet washing earth in the growing of sugar-beet instead of mineral fertilizers
Możliwość zastąpienia nawozów mineralnych ziemią spławiakową w uprawie buraka cukrowego
POKOJSKA U.
p. 109-117
New views on the toxicity of various aluminium species
Nowe poglądy na toksyczność różnych form glinu
PONDEL H.
p. 119-122
In memory of Professor Michał Strzemski (1912-1992)
Wspomnienie o Profesorze Michale Strzemskim (1912-1992)
KASZUBIAK H., MYŚKÓW W.
p. 123-126
In memory of Professor Julia Gołębiowska (1913-1993)
Wspomnienie o Profesor Julii Gołębiowskiej (1913-1993)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam