PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1988 - 39(2)

KOMORNICKI T.
p. 5-42
History of the Polish Society of Soil Science (50 years after its foundation)
Historia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w pięćdziesięciolecie powstania
История Польского общества почвоведов в пятидесятилетие образования
STRZEMSKI M.
p. 43-73
Four hundred and fifty years of the Polish Soil Science
Czterysta pięćdziesiąt lat gleboznawstwa polskiego
Четыреста пятьдесят лет польского почвоведения
DOBRZAŃSKI В.
p. 75-86
Development of soil Science in the Agricultural College and the Technical University at Dublany
Rozwój gleboznawstwa w Akademii Rolniczej i Politechnice Lwowskiej w Dublanach
Развитие почвоведения в Сельскохозяйственной академии и в Львовском политехническом институте в Дублянах
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 87-116
The history of Polish Forest Pedology in the sixty years 1926-1986
Historia polskiego gleboznawstwa leśnego w sześćdziesięcioleciu 1926-1986
История польского лесного почвоведения в шестидесятилетие 1926-1986 гг.
GORLACH E., MAZUR T., MOSKAL S.
p. 117-144
Agricultural Chemistry in the 50th Anniversary of the Polish Society of Soil Science (1937-1987)
Chemia rolna w 50-leciu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 1937-1987
Агрохимия в 50-летие Польского общества почвоведов (1937-1987 гг.)
WALCZAK R., HODARA J., WITKOWSKA-WALCZAK B., SAPEK A., GÓRNY M., GORLACH E., KUŹNICKI F., MAZUR Z., UZIAK S., TRUSZKOWSKA R.
p. 145-197
Activity and achievements of scientific committees of the Polish Society of Soil Science till 1987
Działalność i osiągnięcia komisji naukowych Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego do roku 1987
Деятельность и достижения научных комиссий Польского общества почвоведов до 1987 г.

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam