PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1981 - 32(4)

CIERNIEWSKI J.
p. 3-51
Spatial complexity of the Cybina river valley organic soils against the background of physiographic conditions
Zmienność przestrzenna gleb organicznych doliny Cybiny na tle warunków fizjograficznych
Пространственная изменчивость органических почв поймы реки Цыбины на фоне физиографических факторов
PONDEL H.
p. 53-105
Polish Bibliographical List of Soil Science, Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy - 1979
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1979
Список польских печатных робот по почвоведению, агрохимий, агротехнике и водном хозяйстве - 1979

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam