PL EN

Soil Science Annual
2014 - 65(2)

ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., DŁUGOSZ J., POŹNIAK P.
p. 72-79
Measurements of texture of soils formed from glaciolimnic sediments by areometric method, pipette method and laser diffraction method
Uziarnienie gleb wytworzonych z osadów glacjolimnicznych (zastoiskowych) w badaniach metodą areometryczną, pipetową i dyfrakcji laserowej

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam