PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2009 - 60(3)

DROZD J., LICZNAR M., BEKIER J.
p. 67-74
Estimating maturity of composts from municipal solid wastes based on humic substances quality and different forms of nitrogen
Ocena dojrzałości kompostów z odpadów komunalnych na podstawie jakości związków próchnicznych i rożnych form azotu

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam