PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(3)

TURSKI R., DOMŻAŁ H., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., MARTYN W.
p. 35-43
Effect of functions of colloidal clay, calcium carbonate and humus on content of strongly boundet water, plasticity and swelling of rendzinas
Wpływ frakcji iłu koloidalnego, węglanu wapnia i próchnicy na zawartość wody silnie związanej, plastyczność i pęcznienie rędzin
Влияние фракции коллоидного ила, карбоната кальция и гумуса на содержание прочно связанной воды, пластичность и набухание рендзин

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam