PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(3)

ANDRUSZCZAK E.
p. 89-119
Content of major and minor elements in soil and vegetation of agricultural lands of the Kłodzka basin
Zawartość makro- i mikroelementów w glebach i roślinności użytków rolnych Kotliny Kłodzkiej
Содержание макро- и микроэлементов в почвах и растительности зе мельных угодий Котловины Клодзкой

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam