PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(3)

RUTKOWSKA В., STAŃKO-BRODKOWA B., LEWICKA E., DĘBSKA Z.
p. 227-243
Investigations of underground bulk of pasture vegetation depending on fertilization and sod durability
Badania masy podziemnej roślin użytkowanych pastwiskowo w zależności od nawożenia i trwałości darni
Исследование подземной массы растений пастбищного пользования в зависимости от удобрения и устойчивости дернины

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam