PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1975 - 26(3)

ROSZYK E., ROSZYK S.
p. 277-291
Effect of copper metallurgy on some soil properties and chemical composition of plants. Part I. The second emission year
Wpływ hutnictwa miedzi na niektóre właściwości gleb i skład chemiczny roślin uprawnych. Część I. Pierwszy rok emisji
Влияние медеплавильного завода на некоторые свойства почв и хи мический состав растений. Часть I. Первый год эмитирования

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam