PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1974 - 25(3)

ZASOŃSKI S.
s. 55-83
Studia mikromorfologiczne i chemiczne nad procesem płowienia gleb pyłowych. Część I. Gleby lessowe Wyżyny Krakowskiej
Micromorphological and chemical studies on the process of lessivage in fine sand soils. Part I. Loess soils of the Krakow Plateau
Микроморфологическос и химическое обследование процессов иллимеризации лессивированных почв. Ч. I. Лессовые почвы Краковской Возвышенности

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam