PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1974 - 25(3)

PRUSINKIEWICZ Z., BIAŁY K., CHRAPKOWSKI B.
s. 223-236
Skład chemiczny i cechy biometryczne organów asymilacyjnych jako wskaźniki warunków glebowych oraz mineralnego odżywiania i potrzeb nawozowych drzewostanów sosnowych
Chemical composition and biometric features of assimilation organs as indices of soil conditions, mineral nutrition and fertilization needs of pine forests
Химический состав и биометрические признаки хвои сосновых насаждений как показатели почвенных условий, минерального питания и потребностей в удобрениях

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam