PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1974 - 25(2)

SYTEK J.
s. 207-240
Zawartość i formy występowania próchnicy w glebach płowych (lessives). Część III. Właściwości substancji próchnicznych i kompleksy związków ilasto-próchnicznych w glebach płowych
Content and occurrence forms of humus in soils lessives. Part III. Properties of humus substances of clayey-humus compounds in soils lessives
Содержание и формы гумуса в лессивированных почвах. Часть III. Свойства гумусовых веществ и комплексы илисто-гумусовых соединений в лессивированных почвах

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam