PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1973 - 24(2)

SYTEK J.
s. 159-186
Zawartość i formy występowania próchnicy w glebach płowych (lessives). Część II. Rozmieszczenie i skład próchnicy w poszczególnych frakcjach mechanicznych gleb oraz próba określenia form substancji organicznych, próchniczno-ilastych w oparciu o analizę DTA-DTG
Content and occurrence of humus in soils lessives. Part II. Distribution and composition of humus in particular mechanical fractions of soils and attempt of determining forms of organic, humus-clay substances on the basis of DTA-DTG analysis
Содержание и формы гумуса в палевых лессивированных почвах. Часть II. Распределение и состав гумуса в отдельных механических фракциях почвы и попытка обозначения формы органических веществ гумусовоилистых согласно анализу

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam