PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1973 - 24(2)

SŁAWIŃSKA D., SŁAWIŃSKI J.
s. 495-518
Zastosowanie chemiluminescencji w fazie ciekłej do analizy gleby. Część II. Kwantometryczna kontrola szybkości utleniania substancji organicznej gleb podczas ekstrakcji
Application of chemiluminescence in the liquid phase to soil analysis. Part II. Quantometric control of the oxidation rate of soil organic matter in the course of extraction
Применение хемилюминесценции в жидкой фазе для анализа почв. Часть II. Квантометрический контроль скорости окисления органического вещества почвы во время экстракции

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam