PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1972 - 23(1)

SYTEK J.
s. 189-222
Zawartość i formy występowania próchnicy w glebach płowych (lessives). Część I. Rozmieszczenie frakcji substancji próchnicznych w glebach płowych wytworzonych z piasków i glin lekkich
Humus content and its occurrence forms in soils lessives. Part I. Distribution of humus substances in soils lessives developed of sands and light loams
Содержание и формы гумуса в палевых почвах (лессиве). Часть I. Распределение гумусовых веществ в палевых почвах, образованных из песков и легких суглинков

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam