PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1972 - 23(1)

FIREK A., DROŻDŻ-HARA M.
s. 251-270
Próby wykorzystania związków Al i Fe oznaczanych w wyciągu 0,1n HCl do charakterystyki gleb bezwęglanowych. Część I. Związek między ilością Al i Fe a właściwościami gleb
An attempt to use Al and Fe in the 0.1 N HCl extract to characterize carbonate-free soils. Part. I. Relationship between Al and Fe content and soil properties
Попытка использования соединения Al и Fe, определяемых в вытяжке 0,1н НСl, для характеристики некарбонатных почв. Часть I. Связь между количеством Аl и Fe и свойствами почв

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam