PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1970 - 21(2)

FABIJAŃSKI J., GASTOŁ J., RADECKI A., TRZECKI S., ZIMNIAK Z.
s. 297-319
Wpływ stosowania różnych odpadów kopalnianych i przemysłowych na właściwości i produkcyjność gleb lekkich. Część II. Wpływ odpadów na niektóre fizyczne i chemiczne właściwości gleb lekkich
Effect of the application of various mining and industrial waste materials on the properties and productivity of light soils. Part II. Effect of the wastes on some physical and chemical properties of light soils
Влияние применения разных отбросов горнодобывающей и металлургической промышленности на свойства и продуктивность легких почв. Часть II: Влияние отбросов на некоторые физические и химические свойства легких почв

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam