PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(dod.)

BOROWIEC J.
s. 47-54
Fizyczne i chemiczne efekty obniżenia poziomu wody gruntowej w profilu gleby torfowej
The physical and chemical effects of groundwater level lowering in the peat soil profile
Les effets phisiques et chimiques de rabaissement du niveau des nappes phreatiques dans le profil d’un sol tourbeux

Physikalische und chemische Effekte nach der Grundwassersenkung im Moorbodenprofil

Физические и химические эффекты снижения уровня грунтовых вод в профиле торфяной почвы

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam