PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(dod.)

KOWALKOWSKI A.
s. 113-122
Ogólna prawidłowość profilowego rozmieszczenia wolnych tlenków Si, Al i Fe w glebach bielicowych Wzgórz Ostrzeszowskich
General regularities of free Si-, Al- and Fe-oxides profile distribution in podzolic soils of Ostrzeszow Hills
Regularites generales de la reparition en profil des oxydes libres de Si, Al et Fe dans les sols podzoliques des Monts de Ostrzeszow

Allgemeine Regelmasigkeiten der Profilverteilung freier Si-, Al- und Fe-Oxyde in podsolierten Sandboden der Ostrzeszow Anhohen

Общие закономерности профильного распределения свободных окислов Si, Al и Fe в подзолистых почвах Остржешовских Холмов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam