PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(dod.)

ROSZYK Е.
s. 123-132
Ołów w niektórych glebach pyłowych i pylastych Dolnego Śląska
Lead in some very-fine sandy soils of the Lower Silesia
Le contenent du plomb dans des certains sols poudreux de Basse-Silesie

Bleigehalt in einige Feinsandboden des Schlesiens

Свинец в некоторых пылеватых и пылевидных почвах Нижней Силезии

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam