PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(dod.)

FRĄCKOWIAK Н.
s. 175-186
Wpływ wilgotności i zawartości powietrza na mineralizację azotu w glebach torfowych
Influence of moisture and air contents on mineralization of nitrogen in peat soils
L’influence de l’humidite et de la teneur de l ’air sur la mineralisation de l ’azote dans les sols tourbeux

Einfluss des Wasser- und Luftgehaltes auf Stickstoffmineralisierung in Moorboden

Влияние влажности и содержания воздуха на минерализацию азота в торфяных почвах

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam