PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1968 - 19(dod.)

CIEŚLIŃSKI Z., ROGUSKI W.
s. 223-234
Metoda oznaczania wody użytecznej dla roślin w glebach łąkowych za pomocą głębokich monolitów w układzie naturalnym
A method of determining water available to plants in meadow soils by means of deep monoliths in natural scheme
Methode de determination de l ’eau utile aux plantes dans les sols des prairies au moyen des monolithes profonds dans un systeme naturel

Methode der Bestimmung des fur die Pflanzen zuganglichen Wassers in den Wiesenboden mit Hilfe von tiefen Bodenmonoliten im naturlichen Zustand

Метод определения на глубоких монолитах влаги доступной для растений в луговых почвах с ненарушенной структурой

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam